🌟 พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ตลาด Green Market 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ตลาด Green Market 🌟

📝วันพุธ ที่ 2
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 15.00 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการดำเนินการตลาด Green Market ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อง
กับนโยบายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

📌 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4
ตำบลหมื่นไวย
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 19 times, 1 visits today)