🌟 พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ รวมพลังผู้นำอช. 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 พช.เมืองนครราชสีมา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ รวมพลังผู้นำอช. 🌟

📝วันพุธ ที่ 2
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 09.00 น.

🌟นางอรุณรัตน์. ชิงชนะ🌟 พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา
นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย ผู้นำ อช. ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ รวมพลังผู้นำอช. บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระครบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย พร้อมร่วมถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่ และผู้นำอช.ที่บริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย
👉ในการนี้ นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้นำ อช. ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว
เพื่อ เป็นการส่งเสริมให้ ผู้นำ อช. ทำความดี มีจิตสำนึกสาธารณะ
ด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน

📌ณ อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ตำบลหนองบัวศาลา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 19 times, 1 visits today)