🌟 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วย
พช.เมืองนครราชสีมา ลงพื้นที่โคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง 🌟

📝วันอังคาร ที่ 1
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 15.30 น.

👉นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมพื้นที่โคกหนองนาโมเดล ของนายณรงค์ พงษ์เกาะ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง
ในการนี้
👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยเจ้าของพื้นที่ได้พาเยี่ยมชุมบริเวณพื้นที่และได้กล่าวถึงการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

📌ณ บ้านระงมพัฒนา หมู่ที่ 6
ตำบลโคกสูง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 25 times, 1 visits today)