🌟พช.เมืองนครราชสีมา เข้ารับชมการประชุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference ) ครั้ง 8/2563 🌟

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌟พช.เมืองนครราชสีมา เข้ารับชมการประชุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video Conference ) ครั้ง 8/2563 🌟

📝วันอังคาร ที่ 1
เดือนธันวาคม
พ.ศ.2563

🕘เวลา 09.30 น.

👉นายสัมฤทธิ์. ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา รับชมการประชุมติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ครั้งที่ 8/2563
👉โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธาน จังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
👉ชี้แจงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2) เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 9 times, 1 visits today)