🌈พช.เมืองนครราชสีมา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดตามโครงการสวมใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดฟังธรรม ณ วัดโป่งดินสอ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกกรวด 🌈

⏩🌟ที่นี่โคราช 🌟

📣ข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

🌈พช.เมืองนครราชสีมา รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหิ้วปิ่นโตเข้าวัดตามโครงการสวมใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดฟังธรรม ณ วัดโป่งดินสอ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกกรวด 🌈

📝วันจันทร์ ที่ 30
เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2563

🕘เวลา 07.00 น.
👉นางอรุณรัตน์. ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ พัฒนาการอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โซน เมืองหญิงกล้า จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมในโครงการ สวมใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดฟังธรรม ในการนี้ นางสาวกาญจนา กาญจนวัฒนา กำนันตำบลโคกกรวด พร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับและ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
🌟โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ🌟เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักธรรม การพัฒนาจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและครอบครัว จากนั้นพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เดินชม และสักการะ พุทธสถานภายในวัดโป่งดินสอ
👉 เสร็จภารกิจเยี่ยมชมจุดเช็คอิน แหล่งท่องเที่ยว โอท็อปนวัติวิถี วังพยานาค พร้อม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
👉เสร็จภารกิจ เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการ OTOP โคราชแสงสุวรรณ พอร์ตเทอร์รี่ เป็นกิจการในการทำเครื่องปั้นดินเผา ส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศ
👉ในการนี้นายสัมฤทธิ์ ใจรักเรียน พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

📌ณ วัดโป่งดินสอ หมู่ที่ 15 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

📌แสงสุวรรณ พอร์ตเทอร์รี่ หมู่ 12 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#chang for good #CNS
#CDD #เมืองโคราช
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
📸สถานีข่าว พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(Visited 40 times, 1 visits today)