ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

วันที่ 30  มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดพร้อมด้วยกลุ่มองค์กรสตรี ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ในการนี้ นายนารากร หวังบุญกลาง นว.พช.ชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Visited 11 times, 1 visits today)