ร่วมกับกลุ่มองค์กรสตรี ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19)

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 06.30 น. นายนารากร หวังบุญกลาง รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฯ ร่วมกับกลุ่มองค์กรสตรี ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประกอบอาหาร “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (COVID-19) ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Visited 9 times, 1 visits today)