รับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)

วันที่   29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายนารากร หวังบุญกลาง รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน  ร่วมรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอพ่อเมือง ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 19 times, 1 visits today)