คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย ได้รับรางวัล ชนะเลิศกลุ่มองค์ที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนัก งานราชการดีเด่น ผู้ชนะเลิศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย ได้รับรางวัล ชนะเลิศกลุ่มองค์ที่สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ในการนี้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา นำทีมข้าราชการในสังกัด พร้อมภาคีเครืข่าย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ MCC Hall เดอะมอลล์ นครราชสีมา

(Visited 64 times, 1 visits today)