นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาร่วมทำข้าวกล่องเพื่อบริจาคให้กับประชาชนในวันนี้จำนวน 620 กล่อง ในการนี้นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา และนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 105 times, 1 visits today)