ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้าน

พช.เมืองนครราชสีมา วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านพะเนาว์ บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ 1 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 51 times, 1 visits today)