ให้การต้อนรับพัฒนากร รุ่น 112

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับและมอบอาหารกลางวัน เป็นข้าวกล่อง 240 กล่อง ส้ม 5 ตะกร้า กล้วยหอม 15 หวี และนำ้ดื่ม สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ณ จังหวัดหนองคาย ของเมล็ดพันธุ์ใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 112 จำนวน 200 คน ณ ปั้มน้ำมันประเสริฐสิน (ปตท.โคกกรวด)

(Visited 103 times, 1 visits today)