ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้นำข้อข้าราชการงานพัฒนาชุมชนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมห้างเทอมินอล 21 นครราชสีมา สถานีข่าว สพอ.เมืองนครราชสีมา รายงาน

(Visited 19 times, 1 visits today)