“เอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต ร่วมแรงปลูก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (โคก หนอง นา โม เดล)”

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายทองคูณ บุญศร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. และครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต ร่วมแรงปลูก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (โคก หนอง นา โม เดล) ณ บ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 52 times, 1 visits today)