พิธีเปิดงาน “เอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต ร่วมแรงปลูก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (โคก หนอง นา โม เดล)”

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี Kick Off เอามื้อสามัคคี หิ้วปิ่นโต ร่วมแรงปลูก ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง (โคก หนอง นา โม เดล) จังหวัดนครราชสีมา(red flag)ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 32 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. ครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ บ้านโพนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 93 times, 1 visits today)