วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ฯ และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ฯ ?‍?ในการนี้ นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ สพอ.เมืองนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ข้าราชการครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านประโดก ม.1 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา

[...]

อ่านต่อ