ข่าวสารผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ประธานเปิดการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ทบทวนภารกิจ 10 ประการ และร่วมวางแผนงานการขับเคลื่อนภารกิจของผู้นำ อช.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3

(Visited 25 times, 1 visits today)