ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

สพอ.เมืองนครราชสีมา
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพรชัย สีหมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง

(Visited 22 times, 1 visits today)