ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 10.00 น.
นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบ TV พช.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 26 times, 1 visits today)