ข่าวงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น.
นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้คำปรึกษา/แนะนำการดำเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านใหม่
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 26 times, 1 visits today)