ข่าวสารงานพัฒนาชุมชน

สพอ.เมืองนครราชสีมา
?14/10/62
? นางกนกรัชต์ วงษ์กาฬสินธุ์ พัฒนาการอำเภอเมืองฯ มอบหมายนายนารากร หวังบุญกลาง ประชุมคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน?ณ ตำบลโคกสูงและตลาด

(Visited 26 times, 1 visits today)