มอบทุนการศึกษา “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการ อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสนามกีฬา 80 พรรษา
ในโอกาสนี้ นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมือง ฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมือง ฯ ให้เกียรติมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมป์ ๒๕๖๒” ให้แก่ นักเรียนผู้ด้อยโอกาส มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจในการศึกษา จำนวน 4 ทุน

(Visited 99 times, 1 visits today)