ข่าวงานบูรณาการแผนระดับตำบล

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมือง ฯ มอบหมายให้ นายพรพจน์ สมพงษ์ และนายพรชัย สีหมงคล นวก.พช.ปฏิบัติการ จัดประชุมบูรณาการแผนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง โดยมี นายก อบต. ปลัด อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. และเครือข่ายพัฒนาร่วมในเวทีดังกล่าว ฯ

(Visited 89 times, 1 visits today)