ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นางเต็มดวง สารพันธ์ นวก.พช.ชำนาญการ และนางสาวอรพิน ประยงค์ นวก.พช.ปฏิบัติการ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขตพื้นที่เทศบาลนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครราชสีมา

(Visited 68 times, 1 visits today)