ข่าวงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯ

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพรพจน์ สมพงษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลพะเนา นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.7 บ้านมะเริงใหญ่ ต. พะเนา อ.เมืองนครราราชสีมา โดยมีนายจรุล งามศิริ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า ฯ ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. และ อช. ร่วมประชุม ฯ ณ ศาลาประชาคม ม. 7 บ้านมะเริงใหญ่
ในกาสนี้ นายสิรวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะที่เคยปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด

(Visited 26 times, 1 visits today)