ข่าวงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยนายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ร่วมบรรยายให้ความรู้ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้งให้กลุ่มอาชีพได้ร่วมระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์การดำเนินงานและประโยชน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมีกลุ่มสตรีที่ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วม เพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 32 คน ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองนครราชสีมา ต. ในเมือง อ.เมือง ฯ

(Visited 51 times, 1 visits today)