ข่าวการจัดเก็บข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน 2561 (จปฐ.61)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายพรพจน์ สมพงษ์ นวก.พช.ปฏิบัติการ และนายพรชัย สีหมงคล นกว.พช.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ผิดชอบ การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล กชช.2ค.
โดยนางสุนีย์ บุตรเนียน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพิศ นันทพูลพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ฯ เปิดการประชุม ฯ และแนะแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
และในช่วงบ่าย นางสุนีย์ บุตรเนียน พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ามาเน้นย้ำและมอบแนวทางการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา ณ โรงแรมโคราชโฮเต๊ล

(Visited 35 times, 1 visits today)