ข่าวสารงานกกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สพอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมงานวันสถาปนาวันกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชราชทาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561
ในการนี้ นาย ณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายนารากร หวังบุญกลาง นวก.พช.ชำนาญการ นายพรชัย สีหมงคล นวก.พช.ปฏิบัติการ พร้อมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 25 กองทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณ Hall ๑ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา
ในครั้งนี้ นางเต็มดวง สารพันธ์ นวก.พช. ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นพีธีกรร่วมในงานดังกล่าว ฯ ด้วย

(Visited 31 times, 1 visits today)