ข่าวงานอาสาพัฒนาชุมชน

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอ ฯ มอบหมายให้นางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พัฒนากรประจำตำบลโพธิ์กลาง และนายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน อาสาพัฒนาชุมชน จัดเวทีเพื่อประชุมคัดเลือกผู้นำ อช. ตำบลโพธิ์กลาง โดยเวทีประชาคมมีมติให้ ร.ต.สมศรี พิลาสัน เป็นผู้นำอช. และน.ส.สุกานดา อุบล เป็นผู้นำ อช.ฝ่ายหญิง

(Visited 109 times, 1 visits today)