ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวมณี โนนศรีชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหัวทะเล นางเต็มดวง สารพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มสตรี หมู่ ๔ บ้านหนองสองห้อง ต. หัวทะเล และร่วมรับฟังการสัมภาษณ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ รายการ MMM Magazine on air ช่อง ๕ ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสองห้อง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Visited 68 times, 1 visits today)