ข่าว ผู้นำ อช.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา
โดยนายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา นายพรชัย สีหมงคล พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานอาสาพัฒาชุมชน จัดประชุม ผู้นำ อช. ไตรมาส 4/2561 เพื่อสรุปการดำเนินงาน ในการนีี้ นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้กล่าวขอบคุณ ผู้นำ อช. ที่ได้ช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
และได้เชิญผู้นำ อช. รว่มบริจากบริจาคปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวง วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 9 พ.ย. 2561 โดยทีมผู้นำ อช. ร่วมบริจาคปัจจัย เป็นเงิน จำนวน 4800 บาท สพอ.เมืองนครราชสีมา ขอบคุณและขอให้ทางทีมผู้นำ อช. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี สมหวังทุกประการ เทอญ

(Visited 52 times, 1 visits today)