ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายพรพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลพะเนา เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลพะเนา เพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานบ้านยองแยง ต.พะเนา อ.เมือง ฯ จ. นครราชสีมา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม
พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนรวมทำบุญบริจาคปัจจัยและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ณ พระอารามหลวง วัดบึง ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ

(Visited 42 times, 1 visits today)