สพอ.มืองนครราชสีมา ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ศึกษาดูงาน

สพอ.มืองนครราชสีมา ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ศึกษาดูงาน โดยไปดูงานในช่วงวันที่ 21 – 22 ก.ค.2561 โดย วันที่ 21 ก.ค.61 ไปดูงานใน บ้านศาลาดิน อ.พุทธมนฑณ จ. นครปฐม เพื่อศึกษาการบริหารจัดการในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ และวันที่ 22 ก.ค.61 ศึกษาดูงาน ในที่ชุมชนท่องเที่ยว เกาะลักกี้แท่น ต.วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

(Visited 212 times, 1 visits today)