สพอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจัดโครงการฝึกอาชีพฯ

สพอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหมื่นไวยจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับสตรีในตำบลหมื่นไวย โดยมีนางสาวเต็มดวง สารพันธ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนายนารากร หวังบุญกลาง พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบลหมื่นไวย เข้าร่วมโครงการและร่วมเป็นวิทยากร

(Visited 50 times, 1 visits today)