รวมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13 กรกฎาคม 2561 นายณรงค์ รณเกษตร พัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา มอยหมายให้นางเต็มดวง สารพันธ์ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอและหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล เพื่อทราบความเคลื่อนไหวและสร้างกระบวนการขับเคลื่อนงานสตรีของอำเภอเมืองทั้ง 2 องค์กร จาก 24 ตำบล และ 3 เทศบาล ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม

(Visited 53 times, 1 visits today)