สพอ.เมืองนครราชสีมา จัดรายการวิทยุเศรฐกิจพอเพียง

วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 15.00 – 16.00 น. นายณรงค์ รณเกษตร พอ.เมืองนครราชสีมา มอบหมายให้ นายนารากร หวังบุญกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายพรชัย สีหมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้ดำเนินรายการวิทยุเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ดำเนินรายการร่วม คือ นายไชยา คูเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ ฯ และ นางรำแพน เกาะกลาง ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นจังหวัดนครราชสีมาร่วมดำเนินรายการ

(Visited 49 times, 1 visits today)