สพอ.เมืองนครราชสีมา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ ฯ

นางสาวอาภาศิริ สอนบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ณ ศูนย์สาธิตการตลาดหนองจะบก หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

(Visited 135 times, 1 visits today)