สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมาจัดประชุมประจำเดือน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 พัฒนาการอำเภอเมืองนคราชสีมา นายณรงค์ รณเกษตร จัดประชุมประจำเดือน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อติดตาม ทบทวน และวางแผนการปฏิบัติราชการในเดือนถัดไป โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเมืองนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา

(Visited 69 times, 1 visits today)