สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราญชญ์เกษตรแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ข่าวการสรรหาปราญช์เกษตรแผ่นดิน เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการเกษตรและมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถเข้าไปศึกษารายล่ะเอียดได้ที่ http://www.moac-info.net/Nakhonratchasima/หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ

(Visited 69 times, 1 visits today)