รวมงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเคล็คทรอนิคสำหรับ SME ปี 61

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 น.ส.พูลทรัพย์ รอดสำอางค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.อาภาศิริ สอนบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ชั้น 3

(Visited 128 times, 1 visits today)