สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาปราญชญ์เกษตรแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ข่า [...]

อ่านต่อ