นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangkorat วันที่ 01 ก.ย. 2565

พช.เมืองนครราชสีมา เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้นโยบายสร้างพลังสตรี ใช้พลังสตรีในการแก้ไขปัญหาความยากจน