นายจารุเสษฐ์ พิมพบุตร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangkorat วันที่ 03 ก.พ. 2566

ข่าว อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 👉พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangkorat วันที่ 02 ก.พ. 2566

พช.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566