นายสุภัทร ขรมาศบุษป์

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองชุมพรเมืองชุมพร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangchumphon วันที่ 31 พ.ค. 2564

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลท่ายาง ชี้แจงระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangchumphon วันที่ 31 พ.ค. 2564

ติดตามครัวเรือนเป้าหมายดำเนินกิจกรรมแบ่งปันความมั่นคงทางด้านอาหาร แบ่งปันต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ผัก

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางศรีรัชดา พรรณา นักวิชาการพัฒนา [...]