ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและทำความเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
     นางสาวสุวรรณา อินตัน พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวอรัญญา เกษรินทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมและทำความเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล ” ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

(Visited 8 times, 1 visits today)