Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

กิจกรรม “ผู้นำต้องทำก่อน” ตามโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
19 เมษายน 2563 / 12.00 น.
@@@ นายก วิทยา คุณปลื้ม นายก. อบจ.ชลบุรี @@@

19 เม.ย. 63 เวลา 12.00 น. นายวิทยา คุณปลื้ม พร้อมด้วย ทีมงานยังสมาร์ทฟาร์ม จังหวัดชลบุรี และ นางกัญญา ประเสริฐ์วิบูล พัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี และเจ้าหน้าที่ อาสาพัฒนา เกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอเมือง ร่วมสนับสนุน ท่านผู้นำ ในการปลูกผักสวนครัว ในกิจกรรม “ ผู้นำต้องทำก่อน ” ตามโครงการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านพัก ท่านนายก. อบจ. ที่ริมหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
…..จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา(โควิด-19) จังหวัดชลบุรี เป็นอีกจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัส และได้รับผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับความตื่นตระหนก ของผู้คนในท้องถิ่น ที่เกรงว่าสินค้าอุปโภค&บริโภค จะขาดแคลน จึงได้ร่วมรณรงค์ ให้ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน โดยเน้นการพึ่งตนเอง และความสามัคคีของคนครัวเรือน ในทุกๆ ชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต ในครั้งนี้ โดยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุข พึ่งตนเองได้ โดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นต้นแบบที่ดี ให้ทุกครัวเรือนสู้วิกฤตินี้ ร่วมกัน อย่างมั่นคงทางอาหารอันเป็นปัจจัย 4 ในครัวเรือน ต่อไป

(Visited 145 times, 1 visits today)