นางจุทารัตน์ ชุนเกาะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองชลบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี