กิจกรรมพัฒนาชุมชน

พช.เมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ เกตุดำ พั [...]

พช. เมืองเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา​ 09.30 น. นายประจญ ปร [...]