ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ (ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2)จังหวัดเชียงใหม่
 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่, 50000 เบอร์โทรศัพท์ 053-222601
FAX 053-222601

(Visited 1,040 times, 1 visits today)