ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2 (บริเวณศูยน์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)

ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50000 

เบอร์โทรศัพท์ 053-222601

FAX 053-222601

อีเมล : 2561mueangchiangmai@gmail.com

(Visited 2,055 times, 1 visits today)