โครงสร้างบุคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายสุวรรณ เกตุดำ

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธัญธิตา วชิราวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันผีเสื้อ ตำบลสุเทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุมณฑา สาวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรชลี มีบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลฟ้าฮ่าม ตำบลหนองป่าครั่ง

นางมธุรส วงษ์ต๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลหนองหอย ตำบลท่าศาลา

นางสาวภาชม ทองสวัสดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลช้างเผือก เทศบาลนคร

(Visited 1,784 times, 1 visits today)