OTOP เมืองเชียงใหม่ ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก ปีใหม่ 2566

เข้าชม 21 ครั้ง

“OTOP เมืองเชียงใหม่ ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝาก ปีใหม่ 2566”

📣วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของขวัญของฝาก ในกิจกรรม “กาดก้อม ฮอมคัว ของเปิ้นหื้อตั๋ว สวัสดีปีใหม่ 2566” ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำมาเป็นกระเช้าหรือกิ๊ฟเซ็ท และของขวัญของฝากจังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่วนราชการและประชาชนรับรู้ในวงกว้าง ณ บริเวณตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565

📌📌โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่
🔸วิสาหกิจชุมชนสุภิญญ์ผ้าฝ้าย ตำบลหายยา
🔸ทองน้ำหนึ่ง ตำบลหายยา
🔸AIR HANDICRAFT ตำบลศรีภูมิ
🔸ทิพย์สมุนไพร ตำบลแม่เหียะ

📸ภาพ/ข่าวโดย : ทีม พช.เมืองเชียงใหม่
#CDD
#ChangeforGood
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#UNFAO
#SDGforAll
#ChiangMai
#OTOP

(Visited 21 times, 1 visits today)